Za co bojuji

IH_icons-04.png
IH_icons-08.png
IH_icons-09.png
IH_icons_1-03.png
IH_icons-06.png
IH_icons-10.png
IH_icons-05.png
IH_icons-07.png
IH_icons-11.png
Naši politici pod dohledem​

 

 • Více než 25 let se věnuji lokální žurnalistice. Jsem zvyklá hlídat politiky a chránit zájmy občanů. Chci v tom pokračovat i v Senátu. Kromě zasedání Senátu chci pravidelně navštěvovat i krajské a obecní zastupitelstva. Díky tomu neztratím kontakt s lokální politikou a problémy.

 • Proto slibuji, že se budu za Žďársko bít doma i v Praze. Moje kancelář bude otevřená lidem. Osobně tak dohlédnu, aby se v mém obvodu neděly žádné nekalosti. A pokud ano, okamžitě zalarmuji místní i celorepubliková média. Díky postu senátorky získám pro kauzy dost pozornosti.

 • Česko potřebuje zásadní opatření na zlepšení transparentnosti chodu státu. Musíme přijmout komplexní zákon o lobbingu, který nastaví jasná pravidla. Jsem také pro zvýšení pravomocí NKÚ, jehož nezávislé práce si velmi vážím. V současném nastavení ale bohužel nemůže fungovat naplno, nemá totiž nástroje ke kontrole samospráv ani jejich podniků, veřejnoprávních médií a především státních a polostátních akciových společností (například ČEZ, České dráhy, Pražský dopravní podnik a dalších). Celkově jde o finanční prostředky ve výši cca 1,5 bilionu korun. Kontroly je nutné zkoordinovat tak, aby nezpůsobily nadměrnou administrativní zátěž kontrolovaných subjektů.

 • Všichni bojují s korupcí. Většina politiků ale nechá sliby na papíře. Pokud chceme bojovat s korupcí, musíme zlepšit ochranu oznamovatelů a klíčových svědků. Úředníci musí být motivováni k tomu, aby se v případě nezákonného jednání ozvali. Nesmí se bát, že by nakonec jedinými postihnutými byli oni.

 • Konec pro politické trafiky. To je velká doména tradičních politiků, která znechucuje nás všechny. Na důležité pozice je třeba vypisovat výběrová řízení. V moderním a transparentním státě by to mělo být samozřejmostí. Měla by být nastavena přísná pravidla pro správu státních, krajských a městských společností. Proto potřebujeme fungující zákon o veřejných zakázkách i větší dohled kontrolních úřadů.

 • Měli bychom trvat na vymáhání hmotné osobní odpovědnosti politiků a úředníků. Na jejich špatná rozhodnutí pak doplácíme my všichni. Velká moc s sebou musí nést i velkou zodpovědnost. 

 

 
Senátor musí pracovat pro občany​

 • Tématem číslo jedna je pro mě boj za zachování obchodů a dalších služeb na venkově. Dostupnost veřejných služeb se na venkově neustále zhoršuje. To má reálný negativní dopad na kvalitu života lidí žijících na venkově. Tři pilíře obce pro mě představují kostel, prodejna a hospoda. Prodejen ale bohužel ubývá. Toto je jedno z témat, na které budu coby senátorka hlasitě upozorňovat. Zasadím se o vytvoření dialogu mezi politickou reprezentací a zástupci venkovských prodejen a dalších služeb. 

 • Pravidelně se budu setkávat se starosty z našeho regionu, abychom si promluvili o tom, co jako senátorka mohu udělat pro zlepšení života lidí na Žďársku. Beru to jako samozřejmost. Senátora volí lidé v určitém obvodu, neměl by tedy v Praze zapomínat na jejich problémy. 

 • Ráda si vyslechnu nejen místní politiky, ale i místní občany. Každý týden budu voličům k dispozici v kanceláři našeho obvodu. Od nich se napřímo dozvím, co je v obvodu třeba řešit. Alespoň jednou za své funkční období navštívím každou obec.

 • Nesmíme se smířit s tím, že z našich menších měst a vesnic mizí pro občany tak důležité služby. Pro celorepubliková média to možná není tak zajímavé téma, významně to ale komplikuje lidem život na venkově. Za ideální variantu považuji domluvení státní podpory venkovských prodejen. Tu bych ukotvila ve státním rozpočtu, aby se zajistila stabilita financování a plánování. Státní podpora by se pro celou republiku pohybovala  alespoň mezi 750 miliony a 1 miliardou korun. Jedná se o investici do kvality života lidí. Od politiků jistě uslyšíte, že je to plýtvání peněz. Já si to nemyslím. Investovat do kvality života lidí na venkově mi dává smysl. A vyhazování peněz? K tomu dochází jinde, například v byrokratickém aparátu českých úřadů. 

 • Za poslední tři roky český maloobchod přišel o skoro 2 000 prodejen, které zajišťovaly obchodní obslužnost především v menších městech a na venkově. Je tedy evidentní, že současný systém nefunguje. Bude třeba nastavit nová pravidla. Já se na venkovské prodejny dívám jako na zásadní veřejnou službu. Podporujeme veřejnou dopravu, podpořme i venkovské prodejny. 

 

 
Senátor musí být transparentní

 • Transparentnost by pro udržení důvěry voličů měla být pro politika klíčová. Proto jdu do voleb s jasným programem a jasným plánem. Ať volič ví, do čeho jde. Transparentně a otevřeně se budu chovat i v Senátu. Budu vést a zveřejňovat Deník senátorky. Každý tak uvidí, kde se budeme moci setkat i s kterými lidmi, politiky či iniciativami jsem jednala.

 • Hlasování ze Senátu budu zveřejňovat na svých stránkách. Na pár kliknutí se tak dozvíte, pro co jsem hlasovala. Považuji to za velmi jednoduchý, ale potřebný krok směrem k voličům. Dali mi svou důvěru, po volbách by tedy měli mít možnost vidět, jestli s ní nakládám správně. 

 • Svá rozhodnutí budu opírat o argumenty, které s vámi budu sdílet. Žádná zákulisní jednání a informace nejsou jenom pro vyvolené. Budu aktivně komunikovat s občany v ulicích i na sociálních sítích. Politik by si měl svá hlasování umět odůvodnit a vyargumentovat. Nebudu se schovávat za žádné prázdné fráze, jak to často dělají tradiční politici. Žádná strana mi nebude diktovat, proč pro něco mám a nemám hlasovat. 

 

 
Ochrana přírody a krajiny

 • Za zcela klíčovou považuji problematiku životního prostředí. Musíme pracovat na lepší kvalitě ovzduší a ochraně a zadržování vody v krajině. Experti se shodují na tom, že přehrady sucho nevyřeší. Je nutné, abychom v zemědělství začali prosazovat opatření, která pomohou pečovat o krajinu a budou přednostně podporovat střední a malé zemědělské podniky a farmáře. Péče o krajinu pro nás musí být důležitější než zisky velkých holdingů. Příliš mnoho politiků na to bohužel zapomíná a ve strachu před možným ohrožením své politické kariéry se vlastně nevědomky podílí na postupném ničení české přírody.

 • Podporuji projekt Dešťovka, protože šetří nejen vodu, ale také peníze občanů. Odborníci na danou problematiku vypočítali, že průměrná rodina může ušetřit i dva tisíce korun ročně, pokud dešťovou vodou splachuje a zalévá. Správným využitím dešťovky lze nahradit až jednu třetinu spotřeby. Bohužel jako společnost příliš plýtváme pitnou vodou. Proto budu podporovat veškeré programy pracující s dešťovou vodou a chytrým využíváním pitné vody. 

 • Od malička miluji přírodu. Velkou chloubou České republiky jsou pro mě naše nádherné lesy. Ty bohužel velice trpí nejen kvůli suchu, ale také kvůli kůrovci. Stát musí poskytnout dostatek finančních prostředků na záchranu našich lesů. Pokud to neuděláme, tak kůrovcovou kalamitu nezpomalíme a už vůbec nezastavíme. Politici se musí přestat demonstrativně fotit v lese a začít konečně důsledně jednat.

 • Za velký zásah do naší místní přírody považuji i plánované vybudování jaderného úložiště v lokalitě Horka. Negativních dopadů této stavby je více, já se ale především soustředím na dopad na kvalitu ovzduší ve Velkém Meziříčí. Plně podporuji místní starosty, kteří se proti stavbě ohrazují. Slibuji, že jako senátorka věnuji této problematice maximální pozornost a váhu senátorského úřadu. Nebudu nečinně přihlížet ničení naší krajiny.

 
 
Podpora živnostníků a ekonomiky

 • Živnostníci a podnikatelé tvoří páteř naší ekonomiky. Svými daněmi pravidelně naplňují náš státní rozpočet. Politici si na to tak trochu zvykli a berou to jako samozřejmost. Zapomínají ale na to, že podnikatelům musí pro jejich činnost vytvářet ideální podmínky. Jinak nebudou vydělávat, na což následně doplatí stát i všichni jeho občané. U nás na Žďársku máme zhruba 22 000 OSVČ, aktivní je v současné době zhruba polovina. Jedná se o významnou část naší společnosti, proto se k ní tak musíme chovat. 

 • Koronavirová krize ukázala, jak špatný je přístup k podnikatelům a živnostníkům. Místo vstřícného přístupu stát sahá k represím a strašení. Podnikatelé bojují o své živobytí a marně čekají na podanou ruku od státu. Někteří ministři navíc svými nevhodnými příspěvky přilévají olej do ohně a pomáhají rozdmýchávat nenávistnou atmosféru proti podnikatelům.

 • Vzhledem k letošní extrémní situaci způsobené koronavirem navrhuji odpustit podnikatelům a živnostníkům některé platby do konce roku 2020. Jedná se například o minimální zálohy pro OSVČ či odpuštění zálohy sociálního pojištění pro firmy u zaměstnanců. Přistoupila bych také ke zrušení daně z příjmů za letošní rok. Snížila bych také odvody zaměstnavatelů za zaměstnance o několik procent, aby mohly firmy udržet pracovní místa.

 • Těžká doba vyžaduje rázná řešení. Musíme ale myslet i na pokoronavirovou dobu. Některé změny by měly být trvalé, protože v současné podobě některá opatření akorát škodí. Jsem jednoznačně pro zrušení EET a kontrolního hlášení DPH. Zvýšila bych také limit paušální daně na 2 000 000 Kč, přičemž bych zachovala její dobrovolnost. Též chci, aby na stejnou hranici, tzn. 2 000 000 Kč, vzrostl i limit pro povinnou registraci k DPH. Dojde tím hlavně ke snížení administrativní a daňové zátěže.

 • V regionu působí celá řada schopných lidí, kteří svými výrobky přispívají ke kvalitnější a pestřejší nabídce. Bohužel je ale mnohdy zastíní nadnárodní společnosti, které mají neomezené finanční možnosti ke své prezentaci. Proto podporuji větší propagaci regionálních živnostníků a podnikatelů a jejich skvostných produktů, aby se jim ještě lépe dařilo na lokálním trhu.

 • Jako senátorka chci také praktikovat ekonomickou diplomacii, to znamená obchodním společnostem otevírat dveře na zahraniční trhy. Vyšší export může přinést jak finanční prostředky, tak vznik pracovních míst v regionu.

 

 
Více peněz pro lidi

 • Nelíbí se mi, jak současní vládnoucí politici přistupují k daním. Jakoby zapomněli, že jsou to vlastně peníze vybrané od občanů. Uvalují na ně zbytečně velké daně s tím, že jim pak ty peníze zase přerozdělí. Nechme peníze lidem. Snižme daňovou zátěž, kterou máme mimochodem jednu z největších v Evropě. Téměř polovinu výplaty odešleme státu. Politici bohužel více mluví, důležitá opatření však nepřijímají. O zrušení superhrubé mzdy se vede neustálá debata. Její zrušení a následné zavedení 15% daně z příjmu by zaměstnancům při průměrném platu přineslo navíc 20 000 korun ročně. Chybí zde ale odvaha udělat rázný krok. Místo toho nadále tolerujeme systém, který je pro občany prokazatelně nevýhodný.

 • Daňový systém je třeba zjednodušit a zefektivnit. Jsem pro nastavení výhodnějších daňových podmínek pro rodiny a mladé lidi. Je důležité, aby měli finanční prostředky pro nastartování svého života. Vítám zrušení daně z nabytí nemovitosti. Škoda, že to trvalo tak dlouho. 

 • Je třeba změnit rozpočtové určení daní tak, aby obcím přineslo několik miliard korun ročně navíc. Obce by tak měly více peněz na opravu silnic, podporu místních podnikatelů a stavbu bytů. Svého starostu lidé často znají osobně, důvěřují mu, a proto ho volí. O jejich problémech totiž ví mnohem více než nikým nevolený ministr z Prahy. 

 

 
Podpora mladých

 • Mladí lidé představují naši budoucnost. Pojďme jim vytvořit co nejlepší možné podmínky. Jako senátorka budu jednoznačně podporovat nejen snížení jejich daňové zátěže, ale také projekty a plány, které zaručí dostupnější bydlení.

 • Na Žďársku máme dlouhodobě problém s odlivem mladých lidí a kvalifikované pracovní síly. V lokálním měřítku vidíme, jaké negativní dopady má, když mladým lidem nedokážeme poskytnout dostatečný servis. To dopadá i na starší generaci, která kvůli tomu přichází o kontakt se svými dětmi a vnuky.

 • Kosmetické změny a drobné programy tuto situaci nevyřeší. Musíme sáhnout po zdánlivě radikálních, ale v konečném důsledku pozitivních opatřeních. Mladým lidem by velmi pomohla například výhodná manželská půjčka (například bezúročná nebo s odložením splátek) až do výše 1 000 000 korun. Usnadnila by jim třeba získání hypotéky. Motivujme mladé k zakládání rodiny slevou na dani pro děti, která by se mohla zvýšit až dvojnásobně.  

 • Již jsem hovořila o potřebě dávat více finančních prostředků obcím. Obce by tak měly peníze na podporu výstavby družstevních a obecních bytů, čímž by se zásadně pomohlo mladým rodinám. Sehnat bydlení za slušnou cenu je v dnešní době velmi složité. Kombinace nemožnosti najít rozumné bydlení a dobrou práci je pro náš okres velmi nebezpečná.

 

 
Důstojné stáří

 • Myslím také na seniory, aby prožili důstojné stáří. Zaslouží si více péče. Bohužel ale na ně společnost často zapomene. Přitom řada obcí předpokládá nárůst potřebnosti sociálních služeb pro seniory poskytovaných pobytovou a terénní formou, protože populace stárne.

 • Tím pádem přibývá lidí, kteří jsou odkázáni na stálou pomoc druhých. Jenomže kapacity v zařízeních tohoto typu jsou nedostatečné. Proto podporuji systémové řešení, aby se rozšiřovaly počty těchto zařízení a bylo tak o nemohoucí staré lidí postaráno.

 • Pro seniory, kteří chtějí žít doma, ale zároveň mají sníženou soběstačnost, je nutná dostupná terénní péče. Ta je ale také velmi přetížená. Proto opět budu usilovat o větší dostupnost této služby, aby každý senior dostal, co potřebuje. 

 • Všem seniorům by pomohlo zvýšení jejich penzí. Proto chci podpořit důchodovou reformu, která toto seniorům přinese.

 • V neposlední řadě je pro seniory především na venkově  velmi důležité zachování veřejných služeb jako jsou prodejna nebo pošta. Ne každý starší člověk může jezdit tyto věci vyřizovat do města. O to se zasadím, jak popisuji v bodě týkajícího se služeb na venkově.

 

 
Kultura 21. století

 

 • Celý život je pro mě důležitým tématem kultura. V době koronavirové krize se ukázalo, jak důležitou roli hraje kultura v našich životech. Přesto se jedná o velmi podfinancovaný sektor, do kterého nejdou dostatečné investice. Kultura a umění se mění. Změnit by se měl i zkostnatělý přístup státu. Naslouchejme lidem z branže a vytvořme jim prostor pro seberealizaci. Kulturu všichni konzumujeme, přestože si to často možná ani neuvědomujeme. Investice do umění je pro mě investicí do vzdělanějšího a kulturnějšího Česka s větším rozhledem.

a

 • Místní tradice a folklor jsou pro mě velice důležité. Zaslouží si naši podporu. Uchováme tím nejen místní tradice, ale zároveň tím podpoříme i cestovní ruch. Vysočina včetně Žďárska patří mezi nejnavštěvovanější lokality v Česku. Proto musíme pečovat o místní kulturní i architektonické památky. Pro nás i další generace. Nechci se dožít budoucnosti, ve které budu muset vnukům či vnučkám vyprávět, jaké jsme u nás měli hezké rybníky, lesy a přehrady. Jak nádherná byla místní synagoga a jak krásně hrály varhany v kostele.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Máte dotaz, otázku či připomínku? Napište mi!

Zůstaňme v kontaktu

 • Horká - Facebook

© 2020 Iva Horká, Zadavatel: Nezávislá kandidátka, Zpracovatel: Kamil Fišer, Powered by Fišer Kamil